WordPress – Grundkurs – 2 dagar

Kursbeskrivning

Vi går igenom de grundläggande delarna i WordPress och hur de olika ingående komponenterna fungerar. Vi tittar på PHP, HTML och CSS och hur de samspelar för att producera snygga sidor och rikt innehåll. Under kursens gång bygger vi upp en fullt fungerande ”sajt”.

Under kursen använder vi en miljö med virtuella datorer (Hyper-V) där varje elev har tillgång till en komplett labbmiljö. I labbmiljön har vi tillgång till Microsofts webbserver IIS där PHP och MySQL är förinstallerat. Flera olika webbläsare finns förinstallerade för test av framtagna webbsidor. Alla labbfiler finns tillgängliga i labbmiljön.

WordPress är ett komplett ”Content Management System” där grundstommen bygger på webbsidor som länkas samman. Vi går igenom WordPress blogglösning som kan användas på olika sätt, t.ex. användardblogg eller nyhetssida. Vi använder snygga permalänkar för länka vårt innehåll. Varje sida i WordPress bygger på grundmallar för layout och struktur. Flera olika kan användas för olika indelningar av sidornas uppbyggnad vilket påverkar placering av innehåll och menyer.

Teman i WordPress tillåter förändring av utseende utan att förändra dess innehåll. Det finns en mängd färdiga teman som kan hämtas från Internet som kan anpassas efter egna behov. Vi tittar på olika hjälpmedel för att skapa eller ändra befintliga teman.

Bild och rörligt innehåll berikar webbinnehåll. Vi går igenom olika lagrings och visningsalternativ för video. Möjligheter och hantering av olika typer av media.

Målgrupp

Kursen är riktad till dig med teknisk bakgrund och andra personer som önskar en teknisk inblick inom WordPress.

Förkunskaper

För denna WordPressutbildning krävs inga förkunskaper, men god datorvana i PC-miljö.

Innehåll

  • Installera WordPress på server
  • FTP klienter
  • MySQL för lagring av innehåll
  • Grundläggande säkerhet
  • WordPress användargränssnitt
  • Editera, förhandsgranska och publicera sidor
  • PHP, HTML och CSS
  • Inlägg- och ”blogg”-funktioner
  • Skapa snygga sidor och länkar (permalinks)
  • Planera webbplatsens struktur och dess menysystem
  • Teman och formulär
  • Anpassa tema för eget utseende
  • Smarta Plugins
  • Sökmotoroptimering
  • Widgets och Menyer
  • Video och media
  • Tips och trick
Svårighetsgrad
level_3

Grundkurs WordPress - 2 dagar