Information

Vi startade vår utbildningsverksamhet 1998 och har därför många års erfarenhet av att ta fram och anordna kurser och seminarier. Utbildningsverksamheten bygger på vår samlade kompetens och erfarenhet inom vår konsultverksamhet. Vanligen är våra kurser framtagna och hålls av våra egna konsulter, med verkliga praktiska erfarenheter som grund. Eftersom vi arbetar som konsulter i de områden vi utbildar i håller våra kurser en hög kvalitet.