Take-A-Byte Sweden AB

eWEAVE AB

eWEAVE Core

Roger Olivecrona är tekniskt huvudansvarig för utvecklingen av eWEAVE Core som är en plattform för journalsystem inom sjukvården. eWEAVE Core är en webbbaserad applikation och är idag en av de få system som kan hantera och bygger på openEHR.

eWEAVE Growth

En ny webblösning finns nu tillgänglig för att visa tillväxtkurvor enligt Sverige 1981 och WHO.

Läs mer