eWEAVE Core

Roger Olivecrona är tekniskt huvudansvarig för utvecklingen av eWEAVE Core som är en plattform för journalsystem inom sjukvården. eWEAVE Core är en webbbaserad applikation och är idag en av de få system som kan hantera och bygger på openEHR.

eWEAVE Growth

En ny webblösning finns nu tillgänglig för att visa tillväxtkurvor enligt Sverige 1981 och WHO.

Traditionen är djupt rotad inom vårdprofessionen. Själva dokumentationen har egentligen alltid haft en underordnad betydelse, i relation till behandlings-målen och själva vården. När IT infördes i vården, var engagemanget begränsat, och målet blev i praktiken att kunna läsa samma sak på skärmen, som man tidigare kunnat se genom att bläddra bland pappers-dokument. Det har fungerat i öppenvård, men inom slutenvården är komplexiteten för stor, och då har problemet blivit uppenbara. Journalerna fylls med information som blir allt svårare att hitta och hinna nå.

eWEAVE Growth är en  ny webbaserad lösning somt kan användas publikt, internt kopplat via tjänstekontrakt eller integrerat med journalsystem för att visa tillväxtdata för barn i ålder 0 – 19 år. Upp till 5 olika mätområden (längd, vikt, huvudomfång, bmi och sitthöjdsprocent) kan visas samtidigt. Tillväxtanlyser kan utföras direkt.